Details

Title

Problem poznania w Krytyce czystego rozumu Kanta jako teoretyczna propozycja dla współczesnych dyskusji nad poznaniem

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2013

Volume

Tom 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×