Details

Title

Wspólna europejska podstawa opodatkowania a obciążenia podatkowe przedsiębiorstw w Polsce

Journal title

Finanse

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identifier

ISSN 1899-4822

Source

Finanse; 2013; No 1
×