Details

Title

The Occurrence of Syrphidae in Aphis Fabae Scop. (Hemiptera) Colonies on Broad Bean Intercropped with Phacelia (Part II)

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2012

Volume

vol. 52

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-012-0030-7 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2012; vol. 52; No 2

References

Bańkowska R. (1963), Syrphidae, 34, 336. ; Boczek J. (2009), Chwasty w agrocenozach a ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami, Post. Nauk Rol, 337, 1, 53. ; Christerson M. 1995. Honungsört som insådd I sockerbetsfält för att naturliga fiender till betbladlusen. Available: <a target="_blank" href='http://sll.bibul.slu.se/html/sll/slu/ex-arb-vaxtsk-vetensk/EVV95-1/EVV95-01.HTM'>http://sll.bibul.slu.se/html/sll/slu/ex-arb-vaxtsk-vetensk/EVV95-1/EVV95-01.HTM</a> ; Dąbrowski Z. (2008b), Znaczenie infrastruktury ekologicznej w integrowanej produkcji [Importance of the farm ecological infrastructures in integrated production], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośłin, 48, 3, 761. ; Dickler E. (1968), Untersuchungen zur Besiedlung von wiesennahen Leguminosenkulturen durch Rüsselkäfer, Zeit. f. angew. Ent, 55, 129. ; Dušek J. (1961), Přispevek k poznáni pestřenek (Syrphidae, Diptera) - III, Přirodovednŷ Ĉasopis Slezskŷ XXII, 4, 513. ; P. Goeldlin de Tiefenau (1974), Contribution á l'étude systématique et écologique des Syrphidae (Dipt.) de la Suisse occidentale. Mitteilungenn der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Bull. De La Société Entomologique Suisse, 47, 3-4, 252. ; Goszczyński W. (1992), <i>Aphis fabae</i> Scop. on field beans (<i>Vicia faba</i> sp. minor) - life cycle and the direct harmfulness, Aphids and Other Homopterous Insects, 4, 51. ; Hurej M. (1998), Attraction of aphid predators by cultivated and weedy strips, Aphids and Other Homopterous Insects, 6, 117. ; Irvin N. (1999), The phenology and pollen feeding of three hover fly (<i>Diptera, Syrphidae</i>) species in Canterbury, New Zealand, N. Z. J. Zool, 26, 105, doi.org/10.1080/03014223.1999.9518182 ; Kelm M. (2009), Atrakcyjność kwiatów wybranych roślin zielarskich dla mszycożernych bzygowatych (<i>Syrphidae</i>), Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 539, 1, 307. ; Kienegger M. (2001), The effect of strips of flowers on selected groups of beneficial insects in adjacent broccoli plots, Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent, 13, 583. ; Kienegger M. (2003), The effect of strips of flowers on pests and beneficial arthropods in adjacent broccoli plots, WPRS/IOBC Bull, 26, 3, 61. ; Langoya L. (2008), The significance of flora resources for natural control of aphids, Proc. Neth. Entomol. Soc. Meet, 19, 67. ; Olszak R. (2009), Ekologiczne "wzmocnienie odporności" upraw sadowniczych przeciwko szkodnikom. [Ecological "resistance enhancement" of fruit growing against pests], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49, 3, 1074. ; Sadeghi H. (2008), Abundance of adult hoverflies (Diptera, Syrphidae) on different flowering plants, Caspian J. Env. Sci, 6, 1, 47. ; Trojan P. (1975), Ekologia Ogólna, 419. ; M. van Veen (2004), Hoverflies of Northwest Europe. Identification Keys to the <i>Syrphidae.</i>, 254. ; Wiech K. (1993), Wpływ współrzędnej uprawy późnej kapusty z koniczyną białą i fasolą szparagową na występowanie szkodliwej i pożytecznej entomofauny, 74. ; Wiech K. (2009), Wpływ infrastruktury ekologicznej na agrofagi i organizmy pożyteczne w uprawach warzyw. [The influence of ecological infrastructure on vegetable pests and beneficial insects], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49, 3, 1124. ; Wnuk A. (1996), The effect of spacing, date of sowing and intercropping on the occurrence of pea pests, Rocz. Nauk Roln. Seria E - Ochrona Roślin, 25, 1/2, 9. ; Wnuk A. (2007), Effect of intercropping of broad bean (<i>Vicia faba</i> L.) with tancy phacelia (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.) on the occurrence of <i>Aphis fabae</i> Scop. and predatory <i>Syrphidae</i> (Part I), Aphids and Other Hemipterous Insects, 13, 211. ; Wnuk A. (2010), The influence of intercropping broad bean with phacelia on occurrence of weevils (<i>Sitona</i> spp.) and broad bean beetle (<i>Bruchus rufimanus</i> Boh.), Folia Horticult, 22, 2, 33. ; Wnuk A. (2009), Atrakcyjność kwiatów facelii błękitnej (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth) w przywabianiu mszycożernych bzygowatych (<i>Diptera, Syrphidae</i>) Zesz, Probl. Post. Nauk Rol, 539, 2, 743. ; Wojciechowicz-Żytko E. (1998), Syrphids (<i>Diptera: Syrphidae</i>) as predators of <i>Aphis fabae</i> Scop. (<i>Homoptera: Aphidoidea</i>) on the broad bean, Aphids and Other Homopterous Insects, 6, 89. ; Wojciechowicz-Żytko E. (2000), Występowanie mszycy <i>Aphis fabae</i> Scop. (<i>Homoptera, Aphidodea</i>) na bobie w zależności od terminu siewu i jej wpływ na plon nasion, Zesz. Nauk. AR Kraków, 364, 71, 373. ; Wojciechowicz-Żytko E. (2009a), Wpływ facelii na występowanie niektórych szkodników bobu, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49, 2, 581. ; Wojciechowicz-Żytko E. (2009b), The occurrence of <i>Coccinellidae (Coleoptera)</i> in <i>Aphis fabae</i> Scop. (<i>Hemiptera, Aphidoidea</i>) colonies on broad bean intercropped with phacelia, Aphids and Other Hemipterous Insects, 15, 183. ; Zimna J. (1959), Facelia błękitna jako roślina miododajna, Pszczelnicze Zesz. Nauk, 3, 77.
×