Details

Title

Zwrot w polskiej religijności (recenzja z: Józef Baniak (red.) Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2011

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2011; No 3
×