Details

Title

Osobno i razem (recenzja z: Marcin Lubaś. Różnowiercy.Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2013; No 2
×