Details

Title

особенности взаимодейстия транспортнихсредств, как эргатических систем, при возникновении ДТП

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2013

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2013; No 3
×