Details

Title

Uczenie się „normalności” w sytuacji doświadczaniasymbolicznego wykluczenia – przykład badań nad rodzicielstwemjednopłciowym kobiet w społeczeństwie heteronormatywnym

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2014

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2014; No 3
×