Details

Title

Integration of Stream Sediment Geochemical and Aster Data for Porphyry Copper Deposit Exploration in Khatun Abad, North West of Iran / Integracja geochemicznych danych o osadach dennych oraz danych pozyskanych z systemu aster do poszukiwań geologicznych w rejonie złóż miedzi porfirytowej w khatun abad, w północno-zachodniej części iranu

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0003 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 1
×