Details

Title

Primary Rock Temperature Fields in Czech and Polish Part of the Upper of the Upper Silesian Coal Basin / Pole temperatury pierwotnej skał w czeskiej i polskiej części górnośląskiego okręgu węglowego

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0004 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 1
×