Details

Title

Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0034 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 2
×