Details

Title

Filozofi a informacji Luciano Floridiego (ekspozycja nieformalno-logiczna)

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 4
×