Details

Title

ALOKACJA ZASOBÓW UWAGIPODCZAS PRZETWARZANIA KOMUNIKATU MEDIALNEGO.BADANIA MÓZGOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X
×