Details

Title

BADANIA PORÓWNAWCZE PRZETWARZANIA EMOCJONALNEGO W POPULACJACH ANGIELSKICH I POLSKICH STUDENTÓW – DONIESIENIE Z BADAŃ

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X
×