Details

Title

Możliwość wykorzystania koncepcji poziomów rozwoju Herberta Gierschaw celu klasyfikacji gmin na potrzeby zarządzania rozwojem lokalnym na przykładziewojewództwa mazowieckiego

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identifier

ISSN 2299-9566
×