Details

Title

Epistolografi a w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.)– II ogólnopolska konferencja naukowa (Kraków 15–16 listopada 2012 r.)

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0025-1429
×