Details

Title

„Zeszyty Prasoznawcze”. Analizaza wartości (1957–2012). Metody, tematy,autorzy, pod red. M. Kawki, R. Filasai P. Płanety, Kraków 2016

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×