Details

Title

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej„Zachować dla przyszłości. Sprawyoświaty, edukacji i nauki w przekazieprasowym XIX i XX wieku” (Łódź, 14–15 XI 2016)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×