Details

Title

Trudne początki drukowanej prasy polskiej. Recenzja pracy Danuty Hombek, Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII (do 1795 r.),Kielce 2016

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×