Details

Title

Przeglądy i recenzje: Z nowszych badań nad prasą dla dzieci i młodzieży (na marginesie tomu „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 188. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia XIII” pod red. Władysława Marka Kolasy, Kraków 2015, s. 322, ilustracje)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2016; No 3
×