Details

Title

Przeglądy i recenzje: Jerzy Jarowiecki "Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918–2000", Wrocław 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, ss. 311, ISBN 978-83-64389-61-0

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2016; No 3
×