Details

Title

Między Szczecinem a Gryfią - główne wątki historiograficznej współpracy polsko-niemieckiej w drugiej połowie XX wieku

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2014

Volume

vol. XXVII/2

Authors

Keywords

history of historiography ; German-Polish and Polish-German relationships ; history of West Pomerania

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587

Source

Studia Maritima; 2014; vol. XXVII/2
×