Details

Title

Między Gdańskiem a Szczecinem. Kryzysy społeczno-polityczne PRL w regionie koszalińsko-słupskim (1956–1981) – podsumowanie badań

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2014

Volume

vol. XXVII/2

Authors

Keywords

political-social crises ; political opposition in the PRL ; Koszalin-Słupsk region ; investigations of the regional history

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587

Source

Studia Maritima; 2014; vol. XXVII/2
×