Details

Title

Kultura donosu i kultura sygnalizowania. Społeczne, kulturowe i prawne aspekty donoszenia i obywatelskiego informowania

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2019

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

273-280

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

29.11.2019

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2019.126157

Source

Studia Socjologiczne; 2019; No 4; 273-280
×