Details

Title

Panpsychism and emergentism, or the gradation of mystery

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Issue

No 3

Authors

Keywords

panpsychism ; emergentism ; consciousness

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

139-157

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Date

2019.09.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2019.129765

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2019; No 3; 139-157
×