Details

Title

Delimitation of Areas for the Revitalization Programs – Methodological Aspect

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Local Revitalization Programs ; metropolis ; revitalization ; small town

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

12-30

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×