Details

Title

Selected Types of Revitalization Projects with EU Support in 2007-2013 in11 Regions (NUTS 2) in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

2007-2013 programming period ; Grant Map analysis ; Poland ; selection ; urban regeneration (revitalization) projects

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

224-238

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×