Details

Title

Traditional Market Areas in the Context of Revitalization – Issues Overwiev

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Branding ; placemaking ; regional economics ; urban planning

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

315-324

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×