Details

Title

Computation Tools for Designing Urban Greenery Systems as a Part of the Revitalization

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Computational design ; revitalization ; urban greenery

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

407-418

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×