Details

Title

The Revitalization of Space in the Context of Sustainable Development – Potential of Green Roof

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Green city ; green roofs ; revitalization ; sustainable development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

450-461

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×