Details

Title

Badania kapitału marki i ich znaczenie dla gospodarki turystycznej

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2019

Issue

No 275

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

116-120

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.12.30

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2019; No 275; 116-120
×