Details

Title

Жанр послання у функціонально-стильовій системі української мови

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 1

Affiliation

Graczykowska, Tamara : Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Authors

Keywords

ideologeme ; newspeak ; the Polish press ; USRR ; the interwar period

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

155-165

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2021.06.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.137006

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×