Details

Title

Between literature and journalism: Jacek Podsiadło’s columns

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2021

Issue

No 3 (366)

Affiliation

Idzik, Michalina : doktorantka, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Authors

Keywords

Polish literary journalism in the 21st century ; feuilleton ; the column and poetic fiction ; child's point of view ; Tygodnik Powszechny ; Jacek Podsiadło (b. 1964)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

367-389

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliography

I. Literatura podmiotu

● Podsiadło J., A mój syn…, Kraków 2006.
● Podsiadło J., Pippi, dziwne dziecko, Warszawa 2006.
● Podsiadło J., Wiersze. Wszystkie, Opole 2016.

II. Literatura przedmiotu

● Bogołębska B., O pisarstwie felietonowym Jacka Podsiadło, [w:] tejże, Między literaturą a publicystyką, Łódź 2006, s. 36.
● Brasse S., O kilku cechach jezyka i stylu felietonów Jacka Podsiadły, „Roczniki humanistyczne” 2008, t.56, z. 6, s. 5–19.
● Chomsky N., Marksizm, anarchizm i alternatywne przyszłości, [w:] tegoż, Polityka, anarchizm, lingwistyka, przeł. P. Rymarczyk, Poznań 2007, s. 180.
● Chudziński E., Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2008, s. 345, 356.
● Culler J., Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1988, s. 85.
● Dalasiński T., Między poezją a dziennikiem intymnym: o diarystyczności wierszy Jacka Podsiadły, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, t. 54, z. 1, s. 200.
● Ficowski J., Regiony wielkiej herezji: szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków 1975, s. 17.
● Markowski M. P., Hermeneutyka, [w:] Teorie literatury XX wieku, pod red. M. P. Mar-kowskiego i A. Burzyńskiej, Kraków 2006, s. 179.
● Grochowski G., Tekst, gatunek, znaczenie. Wokół semantyki form gatunkowych, [w:] tegoż, Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, Warszawa 2018, s. 117, 219.
●Grzybowska K., Felieton jest koroną na głowie dziennikarstwa, „Niezależna Gazeta Polska. Nowe Państwo” 2012, nr 9(212), s. 53.
● Mickiewicz A., Polały się łzy me czyste, [w:] Liryki lozańskie. Strona Lemanu, oprac. M. Stala, Kraków 1998, s. 37.
● Norwid C. K., O felietonie felieton, [w:] tegoż, Pisma wybrane, wyb. i objaśnił J. W. Gomu-licki, wyd. 2, Warszawa 1980, t. 4, s. 204.
● Podsiadło J., rozmowę przepr. P. Witkowski, „Rita Baum” 2007/2008, nr 12, s. 36.
● J. Podsiadło, Szczerze? [w:] „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 48, s. 61.
● Quino, Mafalda i jej paczka, przeł. Carlos Marrodan, „Literatura na świecie” 1985, nr 5.
● Quino, Mafalda. Wszystkie komiksy, przeł. F. Łobodziński, Warszawa 2020, t. 1, t. 2.
● Schulz B., Sklepy cynamonowe, Warszawa 1994.
● Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław 1982, s. 5, 8.
● Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 202, 205.
● Wojtak M., Rola stylizacji w modyfikowaniu poetyki felietonu, „Prace filologiczne” 2007, t. 53, s. 738, 742.

III. Film

● Malle L., Zazie dans le metro [film], Francja 1960.

IV. Źródła internetowe

● „Klub Tygodnika”, http://www.klubtygodnika.pl/aktualnosci/manifest-styczniowy-czyli-dlaczego-felietony-%E2%80%9Etygodnika%E2%80%9D-sa-fajne [dostęp: 12.11.2020].

● Balbus, Zagłada gatunków, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/ Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n6_(59)/ Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n6_(59)-s25-39/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n6_(59)-s25-39.pdf [do-stęp: 04.07.2021].

● Balcerzan E., W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/ Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n6_(59)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n6_(59)-s7-24/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1999-t-n6_(59)-s7-24.pdf [dostęp: 04.07.2021].

● Barańczak S., Perswazje „Perswazji”: (o retoryce felietonowej – na przykładzie Hamiltona), „Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja”, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/ Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1972-t-n6/Teksty_teoria_literatury _krytyka_interpretacja-r1972-t-n6-s85-102/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1972-t-n6-s85-102.pdf [dostęp: 19.10.2020].

https://www.facebook.com/Mafaldapopolsku/ [dostęp: 26.12.2020].

● Kłosiński K., "Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź 1982 : [recenzja], „Pamiętnik Literacki”, http://bazhum.muzhp.pl/ media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_kryty-ce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_p-olskiej-r1985-t76-n3/Pamietnik_ Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej--r1985-t76-n3-s334-337/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_ historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s334-337.pdf [dostęp: 13.12.2020].

● Łukaszewska A., Stary Tygodnik i jego felietoniści, „Klub Tygodnika”, http://www.klubtygodnika.pl/aktualnosci/stary-tygodnik-i-jego-felietonisci [dostęp: 12.11.2020].

● Olech J., Fajny ojciec – towar deficytowy, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 28, https://www.tygodnikpowszechny.pl/fajny-ojciec-towar-deficytowy-128751 [dostęp: 16.11.2020].

●Podsiadło J., Daj mi tam, gdzie mogę dobiec, „Tygodnik Powszechy” http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/podsiadlo.html [dostęp: 16.11.2020].

●Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/para;5469697.html [dostęp: 22.11.2020].

●Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/perswazja;5471087.html [dostęp: 22.12.2020].

Date

2021.12.16

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2021.137314
×