Details

Title

Ewa Siatkowska (1930–2020)

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Greń, Zbigniew : Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Authors

Keywords

Ewa Siatkowska ; Zeszyty Łużyckie ; linguistics ; lexicology ; Czech Studies ; Sorbian Studies ; West Slavic studies

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

3-11

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Źródła internetowe [Internet sources]

Prace prof. Ewy Siatkowskiej w Google Scholar: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=Ewa+Siatkowska&oq=Ewa, (dostęp 15.08.2021).
Publikacje z lat 1952–2001: http://slawistyka.uw.edu.pl/wp‑content/uploads/sites/283/2018/02/E.SIATKOWSKA_1952‑2001.pdf, (dostęp 15.08.2021).
Publikacje z lat 2001–2011: http://slawistyka.uw.edu.pl/wp‑content/uploads/sites/283/2018/02/E.SIATKOWSKA_2001‑11.pdf, (dostęp 15.08.2021).
Sylwetka prof. Ewy Siatkowskiej na stronie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/instytut/jednostki‑i-pracownicy/zaklad‑literatur‑i‑kultur‑slowianskich/ewa‑siatkowska (dostęp 15.08.2021).

Literatura [Rferences]

Doliński I., Wrocławska E., Kłos Z., (red.), 2010, Przenikanie się języków i kultur w przeszłości i we współczesności, Warszawa. – (Zeszyty Łużyckie ; 44: tom poświęcony Pani Profesor Ewie Siatkowskiej z okazji osiemdziesiątych urodzin).
Goszczyńska J., Greń Z., 2010, Res slavisticae. Księga dedykowana Profesor Ewie Siatkowskiej, Warszawa. Molas J., 2005, Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa.
Przyłubska‑Siatkowska E., 2008, Z Iwanowic na Sorbonę, przy współudziale B. Madeyskiej‑Kokczyńskiej, B. Fabiani, M. Fabianiego, Warszawa.
Siatkowska E., 1992, Rodzina języków zachodniosłowiańskich, Warszawa.
Siatkowska E., 2002, Czeszczyzna widziana z boku, Warszawa.
Siatkowska E., 2015, Słowa. Monografie leksykalne, Warszawa.
Siatkowska E.M., 2004, Szkice z dziejów literackich języków słowiańskich, Warszawa.

Date

2021.12.05

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138336
×