Details

Title

A volume of ethnolinguistic research on the concept of FREEDOM

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Ajdačić, Dejan : Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Authors

Keywords

The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours ; concept freedom ; cognitive ethnolinguistics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

173-178

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Bartmiński J., (red.), 2006, Język – wartości – polityka : zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce : raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński; raport oprac. zespół w składzie: J. Bartmiński [et al.], Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.
Bierdiajew M., 1995, Filozofia wolności, tłum. E. Matuszczyk, Białystok: Orthdruk.
Bierdiajew M., 2003, Niewola i wolność człowieka (Zarys filozofii personalistycznej), przeł. i oprac. H. Paprocki, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
Chlebda W., (red.), 2010, Etnolingwistyka a leksykografia : tom poświęcony profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
LASiS 2019 = Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. J. Bartmiński, t. 4: Wolność, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Lublin ; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.
Nazwy wartości 2017, Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, red. I. Bielińska‑Gardziel, M. Brzozowska, B. Żywicka, Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.
Wartości 2021 = Żywicka B., (red.), Wartości w kulturach europejskich. Raport z badań empirycznych, Przemyśl ; Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-‑Skłodowskiej, 2021.
Rudenko Ye.N., 2019, Stereotip svobody v yazykovoy kartine mira amerikantsev [w:] Wartości w językowo‑kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 6: Jedność w różnorodności.
Wokół słowiańskiej aksjosfery, red. S. Niebrzegowska-‑Bartmińska, D. Pazio‑Wlazłowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 251–277.

Date

2021.12.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138346
×