Details

Title

Repetitio est mater studiorum

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Skwarska, Karolína : Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha

Authors

Keywords

repetition ; Polish syntax ; semantics ; lexicography

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

235-239

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Bílková J., 2013, Tautologie a kontradikce v češtině, Praha: Filip Tomáš - Akropolis.
PZTS = Dobaczewski A., 2018, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi‑tautologie w języku polskim, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
SRiPP = Dobaczewski A., Sobotka P., Żurowski S., 2018, Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Date

2021.12.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138355
×