Details

Title

The “fake” past tense in counterfactuals across languages. A cognitive approach to translodidactics

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Kakimova, Ainur : Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

“fake” past tense ; contrastive analysis ; counterfactuals ; mental models ; translodidactics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

562-577

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

ALBERDING M. (2004): Counterfactual Conditionals, Mental Spaces, and ESL Pedagogy, “CELE Journal”, 12: 34–52.
ARREGUI A. (2006): On the role of the perfect in would-conditionals, “Proceedings of the 2005 annual conference of the Canadian Linguistic Association”, 1/50: 1–12.
ARREGUI A. (2009): On similarity in counterfactuals, “Linguistics and Philosophy”, 3/32: 245–278.
BJORKMAN B.M., HALPERT C. (2017): In an imperfect world: Deriving the typology of counterfactual marking, in: ARREGUI A., RIVERO M., SALANOVA A. (eds.), Modality Across Syntactic Categories, Oxford University Press, Oxford: 1–22.
BYRNE R.M. (2005): The Rational Imagination: How People Create Alternatives to Reality, MIT Press, Cambridge.
FAUCONNIER G., TURNER M.B. (1998): Conceptual Integration Networks, “Cognitive Science”, 2/ 22: 133–187.
FAUCONNIER G. (2000): Methods and Generalizations, in: THEO J., GISELA R. (eds.), Scope and Foundations of Cognitive Linguistics, Mouton De Gruyter, Hague: 95–128.
FELDMAN J.A. (2006): From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language, MIT Press, Cambridge.
FERREIRA M. (2014): Displaced aspect in counterfactuals: towards a more unified theory of imperfectivity, in: LUKA CRNIˇC and ULI SAUERLAND (eds.), The Art and Craft of Semantics: A Festschrift for Irene Heim, MITWPL, Cambridge: 147–164
FILLENBAUM S. (1974): Information amplified: Memory for counterfactual conditionals, “Journal of Experimental Psychology”, 1/102: 44–49.
GILE D. (2009): Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins, Amsterdam.
IATRIDOU S. (2000): The Grammatical Ingredients of Counterfactuality, “Linguistic Inquiry”, 2/31: 231–270.
JOHNSON-LAIRD P.N., BYRNE R.M. (1991): Essays in Cognitive Psychology. Deduction, NJ: Erlbaum, Hillsdale.
KARAWANI H. (2014): The real, the fake, and the fake fake: In counterfactual conditionals, crosslinguistically, LOT, Netherlands.
KRATZER A. (1991): Conditionals, in: VON STECHOW A., WUNDERLICH D. (eds.), Semantics: An international handbook of contemporary research, Walter de Gruyter, Berlin: 651–656.
KULAKOVA E., NIEUWLAND M.S. (2016): Understanding counterfactuality: A review of experimental evidence for the dual meaning of counterfactual, “Language and Linguistics compass”, 2/10: 49–65.
LEVINSON S. (2000): Presumptive Meaning. The Theory of Generalized Conversational Implicature, MIT Press, Cambridge.
LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK B. (2015): Equivalence, in: BOGUCKI L. (ed.), Ways to Translation, University of Lodz, Lodz: 11–54.
MACKAY J. (2019): Modal interpretation of tense in subjunctive conditionals, “Semantics and Pragmatics”, 2/12: 1–29.
MANDEL D. (2003): Counterfactuals, emotions, and context. “Cognition and emotion”, 1/17: 139–159.
ORENES I., GARCÍA-MADRUGA J.A., GÓMEZ-VEIGA I., ESPINO O., BYRNE R.M. (2019): The comprehension of counterfactual conditionals: Evidence from eye-tracking in the visual world paradigm, “Frontiers in psychology”, 10/1172: 1–19.
PŁUŻYCZKA M. (2009): Dydaktyka translacji – rozważania terminologiczne, „Przegląd glotto-dydaktyczny”, 26: 195–200.
ID. (2011): Wybrane trudności translacyjne a proces translodydaktyczny, in: PIOTROWSKI S. (ed.), O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, Lublin: 88–97.
ID. (2020): Tracking mental processes in sight translation: Neurobiological determinants of selected eyetracking parameters, “Translation, Cognition & Behavior”, 2/3: 209–232.
REBOUL A. (2004): Conversational Implicatures: Nonce or Generalized?, in: Experimental Pragmatic, Palgrave Macmillan, London: 322–333.
SCHULZ K. (2017): Fake perfect in X-marked conditionals, “Semantics and Linguistic Theory”, 27: 547–570.
SICKINGER P. (2017): Aiming for cognitive equivalence–mental models as a tertium comparationis for translation and empirical semantics, “Research in Language”, 2/15: 213–236.
VON FINTEL K. (2014): Subjunctive conditionals, in: GILLIAN R., DELIA G.F. (eds.), Routledge Companion to Philosophy of Language, Routledge, Oxfordshire: 485–496.
VON FINTEL K., IATRIDOU, S. (2020): Prolegomena to a theory of X-marking, Ms. under review for “Linguistics and Philosophy”.
VON PRINCE K. (2019): Counterfactuality and past, “Linguistics and Philosophy”, 6/42: 577–615.

Date

2022.01.25

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.139560

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×