Details

Title

Metafore ed espressioni idiomatiche nel discorso economico e politico

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Mankowska, Ramona : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Authors

Keywords

metafory ; ekonomia ; język specjalistyczny ; prasa

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

604-619

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

BALBONI P. (2000): Le microlingue scientifico- professionali: natura e insegnamento, UTET Università, Torino.
BECCARIA G.L. (1973): “I linguaggi settoriali in Italia”, in: BECCARIA G.L. (a cura di), Linguaggi settoriali e lingua comune, Bompiani, Milano.
ID. (1988): Italiano. Antico e nuovo, Garzanti, Milano. ID. (1989): “Parole della politica”, in: JACOBELLI J. (a cura di), La comunicazione politica in Italia, Laterza, Bari.
ID. (2004): Dizionario di linguistica, Einaudi, Torino. BERRUTO G. (1976): Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Il Mulino, Bologna.
ID. (1993): L’introduzione all’italiano contemporaneo. La varietà e gli usi, Laterza, Roma- Bari.
CAMBIAGHI B. (1988): “La ricerca nell’insegnamento delle microlingue. Stato attuale”, in: Centro Di Linguistica Dell’Università Cattolica, C. D. L. D. C., Le lingue di specializzazione e il loro insegnamento nella scuola secondaria e nell’università, La Scuola, Brescia.
CILIBERTI A. (a cura di), (1981): L’insegnamento linguistico per scopi speciali, Zanichelli, Bologna.
CORTELAZZO M. (1990): Le lingue speciali, Unipress Padova.
EDELMAN M. (1992): Costruire lo spettacolo politico, Nuova ERI- Edizioni RAI, Torino.
KALISKA M. (2011): Il linguaggio della crisi economica nei giornali italiani online nel 2009 un’analisi lessicale, “Kwartalnik Neofilologiczny”, LVIII, I/2011.
LAKOFF G., JOHNSON M. (2005): Metafora e la vita quotidiana, Bompiani, Milano.
MENGALDO P.V. (1994): Il Novecento, Il Mulino, Bologna.
RISTAIANO P.C., DI TERMINI D. (1998): Politica e comunicazione: schemi lessicali e analisi del linguaggio, Name, Firenze.
SOBRERO A., MAGLIETTA A. (2006): Introduzione alla linguistica italiana, Laterza, Bari- Roma.

SITOGRAFIA
< www.treccani.it/vocabolario/tiremmolla> [ultimo accesso: 29.10.2021].

Date

2022.01.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.139563

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×