Details

Title

The Non‑living Heroes in Elena Dolgopyat’s Works

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2022

Volume

vol. LXXI

Issue

No 1

Affiliation

Trojanowska, Urszula : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Authors

Keywords

Russian contemporary literature ; Elena Dolgopyat ; non‑living heroes ; ghosts and phantoms ; Slavic folklore tradition

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

95-115

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2022.09.01

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2022.141148

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×