Details

Title

Rewolucja łupkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2015-0026

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2015; vol. 31; No 3

References

PGNiG (2015), Raport roczny www pgnig pl, Online, 29. ; Rychlicki (2011), i Gaz łupkowy zasoby i technologia, Rynek Energii, 3. ; Szurlej (2013), The state policy for natural gas sector Arch Min, Sci, 925. ; Olkuski (2014), Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach, Rynek Energii, 14. ; Kaliski (2014), i in i Ekonomiczne aspekty pozyskiwania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego, Rynek Energii, 151. ; GAZ (2015), - SYSTEM Strona internetowaOperatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM http www gaz - system pl terminal - lng finansowanie, Online, 29. ; Kamiński (2014), A blocked takeover in the Polish power sector : A model - based analysis, Energy Policy, 66, 42, doi.org/10.1016/j.enpol.2013.09.040 ; Szurlej (2014), i in i Rozwój energetyki gazowej a bezpieczeństwo energetyczne, Rynek Energii, 33. ; June (2015), BP Statistical Review of World Energy www bp com, Online, 29. ; April (2015), Annual Outlook With Projections to www eia gov forecasts aeo, Energy Online, 29. ; Kamiński (2009), The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland, Energy Policy, 37, 925, doi.org/10.1016/j.enpol.2008.10.027 ; December (2014), Natural Gas Shale gas www eia gov naturalgas, Online, 4. ; Nagy (2011), i Shale Gas in Europe : the State of the Technology challenges and opportunities Archives of, Mining Sciences, 727. ; Dostępne (2015), Ministerstwo Środowiska http lupki mos gov pl, Online, 30. ; Warszawa (2014), Ministerstwo Gospodarki Polska Raport o stanie handlu zagranicznego www mg gov pl, Online, 2. ; Garbicz (2013), i Czy gaz łupkowy zmieni polską sytuację, Rynek Energii, 13. ; Siemek (2011), i in i Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce, Rynek Energii, 118.

Open Access Policy

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management is an open access journal with all content available with no charge in full text version.

The journal content is available under the license CC BY-SA 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

×