Humanities and Social Sciences

Kwartalnik Neofilologiczny

Content

Kwartalnik Neofilologiczny | 2017 | No 1 |

Editorial office

Rada Redakcyjna – Editorial Bard


Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Karl-Dieter Bünting (Essen),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Maria Dakowska (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa),

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Barbara Kielar (Warszawa),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

 

Redakcja czasopisma


Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief
Franciszek Grucza

Asystenci Redaktora Naczelnego – Assistants to the Editor-in-Chief
Ilona Banasiak, Maria Uszyńska, Monika Płużyczka, Dario Prola

 

Contact

Adres redakcji:

Kwartalnik Neofilologiczny

c/o dr Ilona Banasiak

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

ul. Szturmowa 4

02-678 Warszawa

adresy mailowe:

kwartalnik@pan.pl

lub

Franciszek.Grucza@pan.pl


Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@pan.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny c/o Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa .

Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.


Pliki do pobrania:


This page uses 'cookies'. Learn more