Humanities and Social Sciences

Kwartalnik Neofilologiczny

Content

Kwartalnik Neofilologiczny | 2018 | No 3 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In his fifth novel La Nuit des morts-vivants, François Blais, a Quebec writer of the young generation,
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Jarosz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Tanguy Viel’s novels are peculiar variations on well-known novelistic genres: they creatively re-work
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Maziarczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In 2014 Yasmina Khadra published the novel Qu’attendent les singes. It depicts a negative image
Go to article

Authors and Affiliations

Jędrzej Pawlicki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Fascinated with Mexico continually since childhood, J.M.G. Le Clézio publishes the, inspired by the
Go to article

Authors and Affiliations

Natalia Nielipowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The work of the Belgian writer Nicole Malinconi is largely in line with the tendency to fragmentarity,
Go to article

Authors and Affiliations

Judyta Zbierska-Mościcka

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@pan.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny c/o Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa .

Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.


Pliki do pobrania:


This page uses 'cookies'. Learn more