Humanities and Social Sciences

Kwartalnik Neofilologiczny

Content

Kwartalnik Neofilologiczny | 2011 | No 1 |

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@pan.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny c/o Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa .


Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.Pliki do pobrania:


- WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

- GUIDELINES FOR AUTHORS

This page uses 'cookies'. Learn more