Szczegóły

Tytuł artykułu

Hegemonia inteligencka: kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy — perspektywa „długiego trwania”

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

inteligencja ; kapitał kulturowy ; władza symboliczna ; pole władzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

27-49

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172

Źródło

Kultura i Społeczeństwo; 2014; No 4; 27-49
×