Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2019 | t.22 | No 3 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This biographical dictionary includes 226 biograms of editors in chief journalists executive editors and co-workers that were also described as editors. It is based on research data as well as records in ecclesiastical and state archives, libraries and registry offices. The individual lives are presented in accordance with the customary biogram template.

Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Gzella
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article takes a look at the development women’s press in the first half of the 19th century. A comparison of the press market in the Romantic Age in France, Poland and the United States shows that usually women were eager to take up journalism as a sideline to their literary careers. The article discusses the journalistic work of three women writers — Delphine de Girardin, Wanda Malecka and Margaret Fuller. While each of them was inspired by Romantic and Preromantic writers, their journalism was for the most part a continuation of the Enlightenment models of journalism.

Go to article

Authors and Affiliations

Edyta Żyrek-Horodyska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Literary periodicals promoting young writers played a major role in the formation of a distinct generational consciousness during the occupation and in the post-war period. They included Sztuka i Naród [Art and the Nation] (1942–1944), Walka [Combat] and Inaczej [Contrarily] (1945), Pokolenie [ The Generation] (1946–1947), Nurt [The Current] (1947), Po prostu [ Plain and Simple] (1949–1955), Wyboje [ Bumps] (1956–1957), Zebra (1957–1958), Orientacja (1965–1971) and Nowy Wyraz [New Expression] (1972–1981). The young writers’ literary magazines were the product of the shifting political environment and generational change.

Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Buck
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In 2019 the Polish Jazz Association will celebrate its 50th anniversary. Its activities over that period were accompanied by countless publications in the following categories: 1) regular periodicals; 2) mimeographed typescripts and bulletins; 3) festival programmes and graphics; 4) others (flyers, ephemera, posters). The aim of this article is to examine the mechanisms of PJA publicizing its activities and using media to reach out to the jazz fan community

Go to article

Authors and Affiliations

Artur Mariusz Trudzik

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more