Humanities and Social Sciences

Studia KPZK

Content

Studia KPZK | 2013 | No 151

Authors and Affiliations

Syntetyczna Ocena Poziomu Rozwoju Regionów Polski Wschodniej Na Tle Polski
Unii Europejskiej

Authors and Affiliations

Rozwój Centrów Wzrostu Społeczno-Gospodarczego Regionów Polski Wschodniej

Authors and Affiliations

Szanse Rozwoju Wynikające Endogenicznego Potencjału Regionów Polski Wschodniej Z

Authors and Affiliations

Szanse
Wyzwania Dla Rozwoju Regionów Polski Wschodniej Wynikające Uwarunkowań Zewnętrznych Z

Authors and Affiliations

Kierunki Rozwoju Związane Sektorami Potencjalnej Szansy Z

Authors and Affiliations

Kierunki Rozwoju Związane Sektorami Potencjalnej Szansy Z

Authors and Affiliations

Uniwersalne Kierunki Rozwoju

Instructions for authors

Instrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more