Humanities and Social Sciences

Meander

Content

Meander | Vol. 62 (2007) | fasc. 3-4 |

Editorial office

KOMITET REDAKCYJNY
Małgorzata Borowska (Warszawa), Jerzy Danielewicz (Poznań),
Anna Maria Komornicka (Warszawa),
Włodzimierz Lengauer (Warszawa), Ignacy Lewandowski (Poznań),
Jerzy Mańkowski (Warszawa), Henryk Podbielski (Lublin),
Marek Starowieyski (Warszawa), Marian Szarmach (Toruń),
Joachim Śliwa (Kraków)

 

REDAKCJA
Mikołaj Szymański (red. nacz.), Adam Ziółkowski,
Jan Kwapisz (sekr.)
Adiustacja streszczeń angielskich: Stephen C. Farrand
Winieta tytułowa według projektu Jerzego Hryniewieckiego

 

Contact

Instytut Filologii Klasycznej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel. (22) 826 93 47
e-mail meander@inbox.com

 

 

This page uses 'cookies'. Learn more