Szczegóły

Tytuł artykułu

IN-SITU TREATMENT OF GROUNDWATER CONTAMINATED WITH UNDERGROUND COAL GASIFICATION PRODUCTS / OCZYSZCZANIE IN-SITU WÓD PODZIEMNYCH ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ PRODUKTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0087

×