Szczegóły

Tytuł artykułu

Motility, mitochondrial membrane potential and ATP content of rabbit spermatozoa stored in extender supplemented with GnRH analogue [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2014-0085

×