Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of pathological lesions in navicular bone (os sesamoideum distale) and analysis of remodelling capacity in warmblood and coldblood horses

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

navicular pathology ; warmblood horses ; coldblood horses ; radiology

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/119017

×