Szczegóły

Tytuł artykułu

A local truncation error estimation for a SubIval solver

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Numer

No 4 August

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

fractional calculus ; numerical method ; adaptive step size ; local truncation error ; circuit analysis

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

31.08.2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.24425/124264

×